SYMBRIO FAKTURAHÅNDTERINGSPROGRAM – IKKE SOM ANDRE FAKTURAPROGRAMMER

I Symbrios fakturahåndteringsprogram kan du håndtere alle typer leverandørfakturaer. Flere personer kan behandle fakturaen samtidig, du kan kontere ved hjælp af forskellige konteringsskabeloner, og du kan hurtigt se, hvem der attesterer hvad. Kort sagt, i Symbrio har du fuld kontrol over dine fakturaer.

ER DU BLEVET FAKTURERET KORREKT?

Stor eller lille virksomhed? Der vil altid opstå situationer, hvor du har brug for at vide:

  • om fakturaen er blevet attesteret

  • hvor fakturaen befinder sig

  • om den fakturerede pris svarer til det aftalte
     

Uanset hvad du har brug for at vide, får du fuld kontrol over dine fakturaer og dermed minimal administration.

Kunne du tænke dig at se, hvordan fakturahåndteringen foregår? Book en demo!

BEREGNING AF RABATTER I SYMBRIO

Hvor meget kan du spare pr. leverandør, hvis du regner i rede penge? Lad os tage et kig på nogle enkle beregninger og på et lavt grundbeløb.

Du køber ind for 5.000 DKK. Hvor stor besparelse giver det pr. rabat?

kalkylator

SÅ MEGET SPARER DU MED 3% EDI-RABAT

3% EDI-RABAT

3 % EDI-RABATT

 150 DKK

kalkylator

SÅ MEGET SPARER DU MED 2% PLANLÆGNINGSRABAT 

2% PLANLÆGNINGSRABAT

 100 DKK

2 % PLANLEGGINGSRABATT

kalkylator

SÅ MEGET SPARER DU MED 10% PROJEKTRABAT

10% PROJEKTRABAT

10 % PROSJEKTRABATT

 500 DKK

kalkylator

SÅ MEGET SPARER DU MED ALLE RABATTERNE

ALLE RABATTERNE?

 ALLE RABATTENE

 750 DKK