SYMBRIO FAKTURAHANTERINGSSYSTEM - Inte som andra fakturaprogram

Med Symbrios fakturahanteringssystem hanterar du alla typer av fakturor. Flera personer kan behandla fakturan samtidigt, du kan kontera utifrån olika konteringsmallar och du kan snabbt se vem som attesterar vad. Kort sagt, i Symbrio har du full kontroll på dina fakturor!

HAR DU BLIVIT RÄTT FAKTURERAD?

Stor eller liten organisation, du hamnar alltid i situationer där du behöver veta:

 

  • om fakturan har blivit attesterad

  • var fakturan befinner sig

  • om det fakturerade priset stämde mot det avtalade

 

Oavsett vad du behöver veta så kan du i Symbrio ha full kontroll över dina fakturor och därmed minska administrationen.

Vill du se hur fakturahanteringen går till? Boka en demo!

RÄKNA PÅ RABATTER I SYMBRIO

Hur mycket kan du spara per leverantör om du räknar i rena pengar? Låt oss titta på några enkla uträkningar och på en låg utgångssumma.

 

Du handlar artiklar för 5000 kr. Hur mycket besparing blir det per rabatt?

kalkylator

SÅ MYCKET SPARAR DU MED 3% EDI-RABATT

3% EDI-rabatt

3% EDI-rabatt 

 150 kr

kalkylator

SÅ MYCKET SPARAR DU MED 2% PLANERINGSRABATT

Planeringsrabatt 2%

 100 kr

Planeringsrabatt 2%

kalkylator

SÅ MYCKET SPARAR DU MED 10% PROJEKT-RABATT

10% Projekt-rabatt

10% Projektrabatt 

 500 kr

kalkylator

SÅ MYCKET SPARAR DU MED ALLA RABATTERNA

Alla rabatterna?

Alla rabatterna

 750 kr