I Symbrio finns ett stort leverantörsnätverk | Sverige

YOU DEICIDE THE MANNER IN WHICH THEY JOIN

It is you, the customer, who decides which suppliers are to be made available for orders in Symbrio. Take a look at the picture below to get an idea of which form of connection would be the most appropriate for the supplier in question.

The number of transactions between you and your supplier determines the most suitable form of connection for the supplier. A large amount of transactions makes EDI connection the most viable.

​In the case of other messages, such as delivery notes and invoices, they are administered the same way as before. A paper invoice can be scanned and then matched against the manual order. This requires that the scanned invoices are imported to Symbrio.

THERE ARE THREE FORMS OF CONNECTION

 

Book a meeting, demonstration or phone call and we will be happy to answer your questions.

Den EDI-anslutna leverantören har sitt affärssystem integrerat mot Symbrio vilket innebär att ordrar, bekräftelser, följesedlar och fakturor skickas elektroniskt mellan systemen.

 

När du skickar iväg din order, svarar leverantörens system med en bekräftelse som informerar om ordern kan skickas i sin helhet eller om något avviker från den ursprungliga ordern. Därefter kommer den elektroniska följesedeln och fakturan som matchas mot ordern.

YOU CAN SEARCH FOR THE ITEMS IN SYMBRIO, REGARDLESS OF CONNECTION TYPE

No matter which form of connection you choose, you have access to three major advantages.

  1. You can load articles of agreement into Symbrio regardless of whether the supplier has joined. This means that you can search for articles from all suppliers at the point of ordering.

  2. When you order through Symbrio, you never have to concern yourself with the manner in which the supplier is connected. The system will instruct you.

  3. You will receive statistics for all your purchases regardless of which form of connection has been employed.

MANUELL  ANSLUTNING

Är leverantören manuellt ansluten, skapar Symbrio upp en order i PDF-format som du skickar till leverantören via exempelvis e-post.

 

För en manuellt ansluten leverantör finns det möjlighet att skapa en bekräftelse via e-post.

 

A BRIEF OVERVIEW OF THE THREE CONNECTION ALTERNATIVES

VILL DU PRATA LEVERANTÖRSANSLUTNINGAR?

Boka ett möte, demo eller ett telefonsamtal så svarar vi på dina funderingar.

OAVSETT ANSLUTNINGSFORM KAN DU ALLTID SÖKA ARTIKLARNA I SYMBRIO

Oavsett anslutningsform har du tillgång till tre viktiga fördelar.

 

  1. Du kan alltid läsa in avtalsartiklar i Symbrio oavsett hur leverantören är ansluten. Detta gör att du kan söka på artiklar från alla leverantörer vid beställningstillfället.

  2. När du beställer i Symbrio behöver du aldrig fundera på hur leverantören är ansluten. Systemet instruerar dig.

  3. Du får statistik på alla dina inköp oavsett anslutningsform.

ABOUT US

Symbrio AB is an IT-company who developes a own cloud-based  purchasing and  invoice management  system.

Symbrio operates primarly  in the construction and installation industry!

 

Feel free to go in and read at Symbloggen.se 

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB