KONTERE FAKTURA – SLIK FUNGERER DET!

I Symbrio kan du forhåndskontere så mye som mulig for å gjøre hverdagen enklere. Du kan velge blant 20 forskjellige konteringsdimensjoner.

SLIK FÅR DU HJELP MED KONTERINGEN I SYMBRIO

  • Du kan stille inn tvingende konteringsregler.

  • Du kan kopiere konteringer.

  • Du kan lage konteringsmaler.

  • Du kan opprette forhåndskontering fra artikler, logistikkartikler og/eller leverandører.

  • Du kan importere konteringsverdier fra økonomisystemet for å slippe å angi dem manuelt.

VIL DU VITE HVORDAN KONTERING FUNGERER I PRAKSIS?