KONTERA FAKTURA - SÅ FUNGERAR DET!

I Symbrio kan du förkontera så mycket som möjligt för att underlätta din vardag. Du kan välja mellan 20 olika konteringsdimensioner.

SÅ FÅR DU HJÄLP MED KONTERINGEN I SYMBRIO

  • du kan sätta upp konteringsregler som är tvingande

  • du kan kopiera kontering

  • du kan skapa konteringsmallar

  • du kan skapa förkontering från artiklar, logistikartiklar och eller leverantörer

  • du kan importera konteringsvärden från ditt ekonomisystem för att slippa sätta upp dem manuellt

VILL DU SE HUR KONTERINGEN FUNGERAR I PRAKTIKEN?