INTEGROINTI SYMBRION KANSSA

Symbrio on integroitu kaikkiin tärkeimpiin liiketoimintajärjestelmiin. Integraattorin tärkein tehtävä on huolehtia integraatiosta, ja hänen täytyy pystyä kuvailemaan työtä niin, että ymmärrät, mistä on kyse.

INTEGRAATTORI TULKITSEE TIETOJA NIIN, ETTÄ SINÄ YMMÄRRÄT, MISTÄ ON KYSE!

Integroinnissa on tärkeää, että asiakas voi olla luottavaisin mielin koko hankkeen ajan. Integraatiotyötä seurataan jatkuvasti tilaraporteissa, jotka on muotoiltu niin, että ymmärrät, mistä on kyse.

Voit ajatella asian niin, että yrityksesi on integroitava liiketoimintajärjestelmänsä Symbrion kanssa. Monista teknisistä kysymyksistä voidaan olla monta mieltä. Prosessissa on myös mukana useita henkilöitä niin yrityksestäsi kuin sen ulkopuoleltakin – kuten teknisiä konsultteja. Sinä olet hankkeen ja integraation tilaajana tapahtumien keskipisteessä. Voit kuitenkin hengähtää ja antaa integraattorin huolehtia kaikesta.

Lue lisää integraattorin tehtävistä!

NÄIN INTEGRAATTORI TOIMII

integraattori johtaa koko integraatiotyötä 

integraattori kartoittaa ja konkretisoi, mitä sinä asiakkaana haluat

integraattori huolehtii siitä, että järjestelmäntoimittajat tietävät, mitä heiltä odotetaan

integraattori keskustelee kaikkien asianosaisten kanssa

integraattori antaa sinulle tarvittavat asiakirjat, jotta pystyt tekemään oikeat päätökset.

Haluatko keskustella integraatiosta? Varaa esittely!

 
 

INTEGRAATTORIN TÄYTYY OSATA TULKATA

Integraattorin tehtävänä on toimia tulkkina sinun ja järjestelmäntoimittajan välillä. Kun kuvailet, miten haluat järjestelmän toimivan, integraattori yhdistelee tietoja ja huolehtii siitä, että muut järjestelmäntoimittajat tietävät, mitä heiltä odotetaan. 

Meille on itsestään selvää, että sinun on pystyttävä ymmärtämään, mistä puhumme. Käytämme sinun kieltäsi ja havainnollistamme projektia niin, että sinun on helpompi tehdä päätöksiä. Loppujen lopuksi meidän tehtävämme on toteuttaa integraatio niin, että lopputulos vastaa toiveitasi.

 

TESTAUS OMASSA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ

Kun projekti- ja integraatiotyöt lähestyvät loppuaan, luomme testiympäristön, jossa asiakas pääsee kokeilemaan järjestelmää, ja varmistamme, että olemme ymmärtäneet tarpeesi oikein. Kun olet ilmoittanut hyväksyväsi järjestelmän, siirrämme sen todelliseen käyttöympäristöön.

Meille on tärkeää, että saat sen, mitä olet tilannut. Projektityön tavoitteena on hyödyntää kokemustamme ja toimialatuntemustamme niin, että sinä saavutat tavoitteesi.

Jos haluat tietää lisää integraatiotyöstä, varaa tapaamisaika!