INTEGRERING MOT SYMBRIO

Symbrio er integrert mot alle større forretningssystemer. Integratorens viktigste rolle er å ta hånd om integreringen og samtidig forklare deg det løpende arbeidet på en forståelig måte.

INTEGRATOREN TOLKER INFORMASJONEN, SLIK AT DEN BLIR FORSTÅELIG FOR DEG!

For integratoren er det viktig at du som kunde føler deg trygg gjennom hele integreringsprosjektet. Integreringsarbeidet rapporteres løpende i statusrapporter som er formulert slik at du forstår det.

Tenk deg at bedriften din trenger å integrere forretningssystemet med Symbrio. Det er mange tekniske spørsmål å ta stilling til, og ofte er mange involvert fra både bedriften og utenfra i form av blant annet tekniske konsulenter. Som bestiller av prosjektet og integreringen står du midt i begivenhetenes sentrum. Da er det godt å kunne lene seg tilbake og la integratoren ta seg av alt.
 

Les mer om integratorens oppgaver!

SLIK JOBBER INTEGRATOREN

Integratoren leder hele integreringsarbeidet. 

Integratoren kartlegger og konkretiserer hva du som kunde vil ha.

Integratoren bistår i kravspesifikasjonen overfor systemleverandørene dine.

Integratoren fører dialogen med alle involverte.

Integratoren gir deg de dokumentene du trenger for å kunne ta riktig beslutning.

Vil du diskutere integrering? Bestill en demo!

 

INTEGRATORENS HOVEDOPPGAVE MINNER OM EN TOLKS

Integratoren er den som oversetter informasjonen både fra og til deg og systemleverandøren. Når du som kunde beskriver hvordan du vil at systemet skal fungere, er det integratoren som kombinerer informasjonen og bistår i kravspesifikasjonen overfor øvrige systemleverandører. 

For oss er det en selvfølge at du skal forstå hva vi snakker om. Vi bruker ditt språk og visualiserer arbeidet for å gjøre det enklere å ta beslutninger. Til sjuende og sist er det vi som skal få til integreringen og flyten slik du som kunde vil ha det.

 

DU FÅR TESTE I ET EGET TESTMILJØ!

Når prosjektet og integreringsarbeidet nærmer seg slutten, oppretter vi et testmiljø der du som kunde tester og kontrollerer at vi har forstått deg rett. Deretter sender du en aksept, og vi får et signal om at det er på tide å sette i gang på ordentlig.

For oss er det viktig at du som kunde får det du har bestilt. Hensikten med prosjektarbeidet er å hjelpe deg å nå målet gjennom vår erfaring og bransjekunnskap.

Avtal et møte hvis du vil vite mer om integreringsarbeidet!