IMPLEMENTERING AF SYMBRIO

I Symbrios implementerings- og leveringsafdeling er der et team, der sørger for, at du kommer godt og sikkert igennem processen. Du skal føle dig tryg og godt behandlet gennem hele implementeringsprocessen.

SYMBRIO IMPLEMENTERER EFTER EN VELFUNGERENDE PROCES

Som ny kunde kommer du i kontakt med implementerings- og leveringsafdelingen, når Symbrios indkøbs- og fakturahåndteringsprogram skal implementeres.
 

Også nuværende kunder kommer i kontakt med Implementering, når nye virksomheder skal introduceres, nye funktioner skal udvikles, nye leverandører skal tilsluttes, forretningssystemet skal udskiftes eller hvis der er andre behov, der skal opfyldes.

For os handler det om at koordinere alle elementer i et implementeringsprojekt på bedste måde. Vi følger en veldefineret proces med klare roller, hvor vi har fuld fokus på, hvad der skal ske i projektet.

Vil du snakke implementering med os?

SÅDAN FOREGÅR EN IMPLEMENTERING AF SYMBRIO

Symbrio aftaler et opstartsmøde med dig, hvor vi fastlægger hvilke roller, der er nødvendige og hvordan processen skal se ud.

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

OPSTARTSMØDE

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

Nu er det på tide at møde dig! Sammen med dig analyserer og kortlægger vi virksomhedens processer og behov. Det munder ud i et analysedokument, der er en aftale mellem virksomheden og os.

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

ANALYSEMØDE

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

I analysedokumentet fremgår det, hvordan Symbrio skal sættes op. Det kan eksempelvis handle om hvilken konteringsstreng, der skal gælde, hvilken type integrationsløsning, der er bedst, og hvordan scanningsløsningen skal se ud. Alt dette skal selvfølgelig godkendes af dig.

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

ANALYSEDOKUMENT

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

Nu skal alle parametre opsættes, og der skal så småt foretages flowtests.

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

FLOWTESTS

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

Som kunde godkender du alting og kontrollerer også, at informationsstrømmen fra Symbrio håndteres i jeres forretningssystem på den ønskede måde. Symbrios applikationsspecialist giver jer gode tips til, hvad I skal teste!

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

GODKENDELSESTESTS

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

Når implementeringen er færdig, går vi videre med kurser og opsætning af produktionen.

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png

OPSÆTTELSE AF PRODUKTIONEN

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png
 

HVAD SKER DER EFTER IMPLEMENTERINGEN?

Efter implementeringen og opsætningen af produktionen vurderer vi hele projektet, både sammen med dig og internt:

  • Er der noget, vi kan optimere?

  • Dukkede der nye spørgsmål op?

  • Hvad var godt?
     

Det gør vi for, at vi løbende skal blive bedre, til det vi laver.

 

DIT BEHOV ER VORES RETTESNOR

Der er ikke noget vigtigere end kundens behov.

Det er vigtigt for os at arbejde tæt sammen med kunden under implementeringen, at komme ud på kundens hjemmebane og engagere os i kundens måde at arbejde på. Det skaber en større forståelse for og indsigt i, hvad en bruger rent faktisk har behov for. Den indstilling gennemsyrer hele Symbrios implementerings- og integrationsprojekt.

Ulrika Paulsson på Symbrio,  ansvarig på Implementation och Leverans

"Det går normalt relativt hurtigt at implementere Symbrios IFH-system (indkøbs- og fakturahåndteringsprogram). Vi har EDI-tilslutninger til kundens vigtigste leverandører, og ofte også en standardiseret tilslutning til aktuelt forretningssystem.

”Seks uger efter opstart kan 70 % af kundens indkøb og 100 % af alle kundens leverandørfakturaer håndteres elektronisk/digitalt.”

/Ulrika Paulsson, Symbrio