IMPLEMENTATION AV SYMBRIO

På Symbrios implementations- och leveransavdelning möter du ett gäng specialister som tar väl hand om dig. Du kan känna dig trygg och väl omhändertagen rakt igenom hela implementationsprocessen.

SYMBRIO IMPLEMENTERAR EFTER EN VÄL FUNGERANDE PROCESS

Som ny kund kommer du i kontakt med Implementation- & Leveransavdelningen när Symbrios inköps- och fakturahanteringssystem ska implementeras.

 

Även befintliga kunder kommer i kontakt med Implementation när nya bolag ska sättas upp, nya funktioner ska utvecklas, nya leverantörer ska anslutas, affärssystem ska bytas ut eller vid liknande behov.

 

För oss handlar det om att koordinera alla delar som finns i ett implementationsprojekt på bästa sätt. Vi följer en väldefinierad process med tydliga roller där vi håller full koll på vad som ska ske i projektet.

Vill du prata implementation med oss? Boka en demo!

SÅ GÅR EN IMPLEMENTATION AV SYMBRIO TILL

Symbrio ordnar ett uppstartsmöte med dig där vi fastställer vilka roller som behövs och hur processen ska se ut.

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

UPPSTARTSMÖTE

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

Nu är det dags att träffa dig! Tillsammans med dig analyserar vi och kartlägger er process och era behov. Det resulterar i ett analysdokument som är en överenskommelse mellan er och oss.

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

ANALYSMÖTE

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

I analysdokument framgår det hur Symbrio ska sättas upp. Det kan till exempel handla om vilken konteringssträng som ska gälla, vilken typ av integrationslösning som är bäst och hur skanningslösningen ska se ut. Allt detta måste självklart godkännas av dig som kund.

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

ANALYSDOKUMENT

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

Nu är det dags att sätta upp alla parametrar och så småningom göra flödestester.

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

FLÖDESTESTER

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

Du som kund acceptanstestar allting och kontrollerar även att informationsflödet från Symbrio hanteras i ert affärssystem på det sätt ni önskar. Symbrios applikationsspecialist ger er tips på vad ni ska testa!

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

ACCEPTANSTESTER

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

När implementationen är klar är det dags för utbildning och produktionssättning.

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png

PRODUKTIONSSÄTTNING

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png
 

VAD HÄNDER EFTER IMPLEMENTATIONEN?

Efter implementationen och produktionssättningen utvärderar vi hela projektet både med dig som kund och internt:

  • Finns det något vi behöver göra bättre?

  • Dök det upp nya frågeställningar?

  • Vad var bra?

 

Detta för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre på det vi gör!

 

DITT BEHOV ÄR VÅRT RÄTTESNÖRE

Det finns ingenting viktigare än kundens behov!

 

På Implementation är det viktigt att jobba nära kunden, att komma ut till kundens arena och ta del av deras sätt att arbeta. Det skapar en större förståelse och insikt för vad en användare verkligen behöver. Den inställningen genomsyrar hela Symbrios implementations- och integrationsprojekt.

Ulrika Paulsson på Symbrio,  ansvarig på Implementation och Leverans

"Att implementera Symbrios IFH-system (inköp- och fakturahanteringssystem) går i normalfallet relativt snabbt. Vi har EDI-kopplingar mot kundens viktigaste leverantörer och ofta också en standardiserad koppling mot aktuellt affärssystem.

 

Sex veckor efter uppstart kan 70% av kundens inköp och 100% av kundens alla leverantörsfakturor hanteras elektroniskt/digitalt."

 

/Ulrika Paulsson på Symbrio