IMPLEMENTERING AV SYMBRIO

På Symbrios implementerings- og leveringsavdeling møter du et team av spesialister som tar godt vare på deg. Du vil føle deg trygg og ivaretatt gjennom hele implementeringsprosessen.

SYMBRIO IMPLEMENTERER I HENHOLD TIL EN VELFUNGERENDE PROSESS

Som ny kunde kommer du i kontakt med implementerings- og leveringsavdelingen når Symbrios innkjøps- og fakturahåndteringssystem skal implementeres.
 

Også eksisterende kunder kommer i kontakt med implementeringsavdelingen når nye selskaper skal integreres, nye funksjoner utvikles, nye leverandører tilknyttes, forretningssystemer byttes ut osv.

For oss handler det om å koordinere alle deler av et implementeringsprosjekt på best mulig måte. Vi følger en veldefinert prosess med tydelige roller, der vi har full kontroll over hva som skal skje i prosjektet.

Vil du diskutere implementering med oss?

SLIK FOREGÅR IMPLEMENTERING AV SYMBRIO

UPPSTARTSMÖTE

ANALYSMÖTE

ANALYSDOKUMENT

FLÖDESTESTER

ACCEPTANSTESTER

PRODUKTIONSSÄTTNING

 

HVA SKJER ETTER IMPLEMENTERING?

Etter implementering og produksjonsstart evaluerer vi hele prosjektet sammen med deg som kunde og internt:

  • Er det noe vi kan gjøre bedre?

  • Dukket det opp nye spørsmål?

  • Hva var bra?
     

Dette for at vi hele tiden skal bli enda bedre på det vi gjør!

 

DITT BEHOV ER VÅR RETTESNOR

Ikke noe er viktigere enn kundens behov!

På implementeringsavdelingen er det viktig å jobbe nær kunden, å gå inn på kundens arena og sette seg inn i kundens arbeidsmåte. Det gir oss større forståelse av og innsikt i hva brukeren faktisk trenger. Denne holdningen gjennomsyrer hele Symbrios implementerings- og integreringsprosjekt.

"Å implementere Symbrios IFH-system (innkjøps- og fakturahåndteringssystem) går som regel ganske raskt. Vi har EDI-koblinger mot kundens viktigste leverandører, ofte har vi også en standardisert kobling mot det aktuelle forretningssystemet.

Seks uker etter oppstart kan 70 % av kundens innkjøp og 100 % av kundens leverandørfakturaer håndteres elektronisk/digitalt."
 

/Ulrika Paulsson i Symbrio

OM OS

Symbrio AB er et IT-selskap som utvikler sitt eget skybaserte innkjøps- og fakturahåndteringssystem.


Symbrio driver hovedsakelig virksomhet innen bygg- og installasjonsbransjen.

Les gjerne mer på Symbloggen.se

SYMBRIO AS

Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

PO Box 536, 1327 Lysaker

+47 900 80 730

Symbrio stöder Barncancerfonden julen 2020
  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB

Symbrio stöder Stockholms stadsmission