IMPLEMENTERING AV SYMBRIO

På Symbrios implementerings- og leveringsavdeling møter du et team av spesialister som tar godt vare på deg. Du vil føle deg trygg og ivaretatt gjennom hele implementeringsprosessen.

SYMBRIO IMPLEMENTERER I HENHOLD TIL EN VELFUNGERENDE PROSESS

Som ny kunde kommer du i kontakt med implementerings- og leveringsavdelingen når Symbrios innkjøps- og fakturahåndteringssystem skal implementeres.
 

Også eksisterende kunder kommer i kontakt med implementeringsavdelingen når nye selskaper skal integreres, nye funksjoner utvikles, nye leverandører tilknyttes, forretningssystemer byttes ut osv.

For oss handler det om å koordinere alle deler av et implementeringsprosjekt på best mulig måte. Vi følger en veldefinert prosess med tydelige roller, der vi har full kontroll over hva som skal skje i prosjektet.

Vil du diskutere implementering med oss?

SLIK FOREGÅR IMPLEMENTERING AV SYMBRIO

Symbrio avtaler et oppstartsmøte med deg, der vi fastsetter hvilke roller som trengs, og hvordan prosessen skal se ut.

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

OPPSTARTSMØTE

Steg-ett-i-inköpsprocessen.png

Så er det på tide å møte deg! Sammen analyserer og kartlegger vi dine prosesser og behov. Det resulterer i et analysedokument som er en avtale mellom deg og oss.

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

ANALYSEMØTE

Steg-två-i-inköpsprocessen.png

Analysedokumentet beskriver hvordan Symbrio skal settes opp. Det kan for eksempel handle om hvilken konteringsstreng som skal gjelde, hvilken integreringsløsning som er best, og hvordan skanningsløsningen skal se ut. Alt dette må selvsagt godkjennes av deg som kunde.

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

ANALYSEDOKUMENT

Steg-tre-i-inköpsprocessen.png

Nå er det på tide å stille inn alle parametere og etter hvert gjennomføre flyttester.

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

FLYTTESTER

Steg-fyra-i-inköpsprocessen.png

Som kunde utfører du akseptansetester av alt, og du kontrollerer også at informasjonsflyten fra Symbrio håndteres slik du ønsker i forretningssystemet. Symbrios applikasjonsspesialist gir deg tips om hva du skal teste!

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

AKSEPTANSETESTER

Steg-fem-i-inköpsprocessen.png

Når implementeringen er fullført, er det på tide med opplæring og produksjonsstart.

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png

PRODUKSJONSSTART

Steg-sex-i-inköpsprocessen.png
 

HVA SKJER ETTER IMPLEMENTERING?

Etter implementering og produksjonsstart evaluerer vi hele prosjektet sammen med deg som kunde og internt:

  • Er det noe vi kan gjøre bedre?

  • Dukket det opp nye spørsmål?

  • Hva var bra?

Dette for at vi hele tiden skal bli enda bedre på det vi gjør!

 

DITT BEHOV ER VÅR RETTESNOR

Ikke noe er viktigere enn kundens behov!

På implementeringsavdelingen er det viktig å jobbe nær kunden, å gå inn på kundens arena og sette seg inn i kundens arbeidsmåte. Det gir oss større forståelse av og innsikt i hva brukeren faktisk trenger. Denne holdningen gjennomsyrer hele Symbrios implementerings- og integreringsprosjekt.

Ulrika Paulsson på Symbrio,  ansvarig på Implementation och Leverans

"Å implementere Symbrios IFH-system (innkjøps- og fakturahåndteringssystem) går som regel ganske raskt. Vi har EDI-koblinger mot kundens viktigste leverandører, ofte har vi også en standardisert kobling mot det aktuelle forretningssystemet.

Seks uker etter oppstart kan 70 % av kundens innkjøp og 100 % av kundens leverandørfakturaer håndteres elektronisk/digitalt."

/Ulrika Paulsson i Symbrio