"Kymmenen vuotta sitten käyttäjiä oli noin 2000, mutta luku on kaksinkertaistunut eli nykyään käyttäjiä on noin 4000."

Bravidan David Ednerin haastattelu

Keväällä 2016 Symbrio haastatteli Bravidan David Edneriä. Lue hänen hankintoihin, logistiikkaan ja laskujen käsittelyyn liittyvistä ajatuksistaan ja kokemuksistaan!

"I have a dream"

Bravidan hankintajärjestelmästä konsernitasoisesti kolme vuotta vastanneella David Ednerillä ja Symbriolla on pitkä yhteinen historia. Me Symbriolla tutustuimme Davidiin jo hänen edellisessä työpaikassaan, missä SYMBRIO-järjestelmä oli toteutettu puhtaasti teknisesti mutta se piti vielä saada loppukäyttäjien käyttöön. Uransa alussa David toimi muun muassa SYMBRIO-kouluttajana ja koulutti monia loppukäyttäjiä ympäri maata. Varsin pian hän sai vastuulleen koko järjestelmän sekä koulutustoiminnan, ja joitain vuosia myöhemmin hänet palkattiin Bravidalle.

David on havainnut, että ero IT-kypsyysasteessa on suuri, jos verrataan kymmenen vuoden takaista tilannetta nykyiseen.  ”Kymmenen vuotta sitten kaikki oli vielä uutta meille eri toimijoille”, David muistelee. "Haasteena oli pelkästään se, miten saada toimittajat ymmärtämään, mitä heidän piti tehdä." David on tietenkin kokenut itsekin muutoksia. Toimittuaan ensin neuvonantajana hän tekee nyt kehitystyötä yhdessä meidän symbriolaisten kanssa.

Bravida on tehnyt uskomattoman hienoa työtä Bravisin (Bravidan SYMBRIOsta käyttämä nimi) käyttöönotossa.  "Muuttuvat markkinoiden vaatimukset ja digitaaliset edellytykset asettavat meille kuitenkin uusia vaatimuksia. Siksi on tärkeää – ehkä tärkeämpää kuin koskaan – luoda joustavia ratkaisua, jotka tukevat tätä kehitystä", David sanoo.

David Edner, Bravida
David Edner, Bravida

Haluatko nähdä Bravidan menetyskonseptin?"

Onko Bravis hyvä apu projektipäällikölle?

Bravidassa puolet hankinnoista liittyy huoltoon, puolet projekteihin.  "On suuri ero siinä, miten näissä toimitaan. Projekteissa on erilainen rakenne, ja niitä voi suunnitella eri tavalla. Niissä suunnitellaan nykyään enemmän ja tehdään tilaukset hyvissä ajoin. On tultu tietoisiksi siitä vaikutuksesta, joka suunnittelulla on", selittää David.

"Huoltopuolella on nähtävissä sellainen suuntaus, että yhä useammat asentajat tekevät itse tilauksia tableteillaan, joita heillä ei ennen ollut. Aiemmin käytäntönä oli lähettää tilaukset sellaisten henkilöiden kautta, jotka pystyivät ne kirjaamaan. Asentajilla on myös mahdollisuus vastaanottaa tilaukset työmailla, jolloin projektipäällikön ei tarvitse sitä tehdä. Tämä helpottaa projektipäällikön tehtäviä, koska heidän ei enää tarvitse etsiä asentajaa ja kysyä, onko tavara tullut perille vai ei", David jatkaa.

Onko ostoprosessi hyvin valvottavissa?

"Hyvä valvottavuus tarkoittaa, että koko prosessi tilauksesta laskuun on jäljitettävissä. Tämän Bravis tarjoaa kaikille, ja se on todella positiivinen asia", toteaa David.

Haluatko tietää lisää Symbrion hankinta- ja laskunkäsittelyjärjestelmästä?
Varaa demo!

Miltä asentajien arkipäivä näyttää nykyään, ja mitä muita hyötyjä Bravisista on

"Asentajien arkipäivässä kehitys kulkee siihen suuntaan, että he voivat tehdä yhä enemmän tilauksia itse omilla tableteillaan. Laskentavaiheessa Bravisia voidaan hyödyntää etsimällä sieltä sopimuksia ja hintoja. Ensisijaisesti kuitenkin Bravisia käyttävät projektipäälliköt ja asentajat", kertoo David.
"Projektiraportti sopii hyvin seurantaan, koska siinä voi tehdä tarkistuksia kesken projektin ja nähdä, kuinka suuri volyymi jollain tietyllä toimittajalla on", David jatkaa.

Lataa koko David Ednerin haastattelu!

Mitkä ovat Bravisin suurimmat edut?

David luettelee seuraavasti:

 • tilaukset ja laskut voidaan kytkeä yhteen, toisin sanoen jäljitettävyys
 • kaikki on nähtävissä
 • yhteinen tapa tehdä hankintoja, mikä on erityisen hyvä asia suuressa yhtiössä

"Hankintajärjestelmän avulla on helppo saada tietoja siitä, mitä tuotannon tulisi ostaa. Kun esimerkiksi uusi sopimus on solmittu, se näkyy välittömästi käyttäjille, jotka näkevät myös sen vaikutukset ostovolyymiinsä. Jos hankintajärjestelmää ei olisi, meidän olisi pakko jakaa esitteitä, jos haluaisimme yrittää saada tiedon kaikille", David selittää.

 • historiatiedot; sinulle voi olla hyötyä aiemmasta toiminnastasi
 • tuotanto voi luottaa siihen, että sillä on oikeat tiedot
 • liiketoiminnan ei tarvitse hoitaa kaikkea hankintoihin liittyvää itse vaan se voi vain ostaa. Aiemmin pistettiin paljon aikaa hintaneuvotteluihin jokaisen hankinnan yhteydessä; nyt voidaan tehdä tilauksia puitesopimuksen perusteella.

Mitä näet tulevaisuudessa?

 • "Logistiikkaa! Haluamme esimerkiksi tarjota tietyille toimittajille tavaroiden kantamista tiettyyn kerrokseen. Tilaajalla voi olla yhteistyösopimus logistiikkakumppanin kanssa työmaan logistiikan hoitamisesta. Tämä edellyttää, että Bravida voi tiedottaa toimitussuunnitelmista – esimerkiksi kertoa, mihin kellonaikaan meidän toimituksemme tulevat ja milloin muut toimitukset voivat tulla. 'Slottiajat' asettavat aivan uudenlaisia vaatimuksia suunnittelulle", sanoo David.
 • BIM on vahvasti tulossa ja on meille haaste/mahdollisuus. Tarkempi projektointi asettaa suurempia vaatimuksia prosesseillemme ja edellyttää tehokkaampaa tiedonkulkua asianosaisten tahojen välillä. Tämä puolestaan asettaa vaatimuksia hankintajärjestelmälle: siellä pitää olla oikeat tuotetiedot, sen pitää tukea uusia formaatteja jne.
 • Tukkukauppiaamme hallitsevat tuotetietojaan PIM-järjestelmän avulla, ja odotammekin saavamme jatkossa enemmän ja parempia tuotetietoja.
 • Ympäristö on ollut kuuma puheenaihe, ja meidän on voitava tarjota liiketoiminnalle ja asiakkaille oikeita tietoja siitä, mitä projekteissamme ostetaan ja rakennetaan.
 • Tulevaisuutta on myös se, että järjestelmässä käsitellään myös muunlaisia hankintoja eli ei vain vakiomateriaalien ostoja vaan esimerkiksi koko tarjousosaa tai alihankkijan hankintaa", David kertoo.

Lopuksi hän sanoo vielä ”I have a dream” ja toivoo, että jonain päivänä järjestelmässä hoidetaan "kaikki ostot ja kaikki laskut".

David Edner, Bravidan hankintajärjestelmän konsernivastaava

Esittelyssä Symbrio

TIETOA MEISTÄ 
———
ORGANISAATIO
——
HALLITUS
———
BLOGI

Ohje?

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 
———
KÄYTTÖTUKI
———
SYMBRIO SISÄÄNKIRJAUS 
———

TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ JA NIIDEN VASTAUKSIA

Sosiaaliset mediet

SYMBRIO AB 
Adresse: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-meiladresse: kontakt@symbrio.com