SYMBRION MUUT PALVELUT

Asiakkaamme asettavat riman korkealle

Kun asiakkaamme kasvavat sisään järjestelmään, he mahdollisesti vaativat uusia toimintoja ja toimintatapamuutoksia. Järjestelmään liittyvät vaatimukset lähetetään sovellusasiantuntijoille työstettäviksi. Usein uudet vaaditut ominaisuudet ja toiminnot ovat yrityskohtaisia mutta myös yleisluontoisia kehitysideoita syntyy jalostettaviksi. Meidän tuotevastaavamme ovat vastuussa prosessien vaatimuksista.

Uudet asiakasvaatimukset tarjoavat perustan Symbrion tuotekehitykselle sekä varmistavat, että järjestelmä on kehitetty siihen todellisuuteen, jossa asiakkaamme elävät ja työskentelevät. 

Asiakasvaatimusten implementointiaika riippuu vaatimusten monimutkaisuudesta mutta huolimatta vaatimusten laajuudesta me Symbriolla varmistamme projektiin riittävät resurssit. Mukana voi olla esim. sovellusasiantuntijoita, kehittäjiä, tuotevastaavia, integroijia ja projektipäälliköitä.

Liitämme jatkuvasti uusia toimittajia

Monet toimittajat on jo kytketty Symbrioon, niin tunnetut suuret toimittajat kuin pienemmätkin. Toimittajat voidaan liittää järjestelmään eri tavoin. Usein kuulemme toimittajasta asiakkailtamme mutta välillä toimittajat ovat suoraa yhteydessä meihin, kysyäkseen kuinka voisivat liittyä järjestelmään.

Riippumatta siitä, miten asiakas tai toimittaja haluaa liittyä, meillä on hyvin öljytty koneisto valmiina. Tärkeintä kaikessa on kuitenkin se, että toimittajan ja asiakkaan välillä on voimassa oleva sopimus.

Mitä tapahtuu kun asiakas hankkii uuden yhtiön?

Yritykset kasvavat ja laajentuvat. Usein asiakkaamme hankkivat toisen yrityksen ja fuusioivat sen itseensä tai vaihtoehtoisesti eriyttävät jonkin liiketoiminnon pois omaksi yhtiökseen. Rakennus- ja asennusurakointiala on usein muutoksen kourissa.

Asiakkaat ottavat useimmin yhteyttä asiakaspäällikköihimme ja yhdessä luodaan kehykset uuden yrityksen implementoinnille järjestelmään.

Useat työntekijät Symbriolla voivat olla liitettyinä projektiin riippuen sen laajuudesta. Jotta saamme uuden yrityksen ajettua sisään Symbrioon, tarvitsee järjestelmään rekisteröidä tietyt tiedot:

  • tarkat asiakastiedot, kuten esim. osto- ja laskutustiedot
  • mitkä toimittajat tulee liittää olemassa oleviin sopimuksiin
  • mitkä osastot, roolit ja käyttäjät tulee luoda
  • mitkä alennukset tulee huomioida hintavertailussa
  • mitkä EDI/OVT-ilmoitukset tulee lähettää ja ottaa vastaan

Asiakastuki on auki klo 8 - 16.30 joka päivä

Neuvonnassamme työskentelee nykyään kaksi ihmistä, jotka huolehtivat asiakkaista ja toimittajista, jotka on jo liitetty järjestelmään. Kunnianhimoisesti pyrimme ratkaisemaan raportoidut asiat niin pian kuin mahdollista, priorisoiden kuitenkin kriittisimmät tapaukset ensimmäisiksi.

Yli 20 000 tapahtumaa vuorokaudessa tarkoittaa kuitenkin sitä, että joskus tuntuu siltä kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Huolimatta siitä, löytää asiakastuki aina virheet ja ratkaisut, joskus itse, joskus yhteistyössä toisten Symbrion asiantuntijoiden kanssa.

Symbrion neuvonta tarjoaa toisen tason tukea, joka tarkoittaa sitä, että vain harvoin tarjoamme tukea käyttäjä -sidonnaisiin asioihin. Jokaisella asiakkaalla on vähintään yksi superkäyttäjä, joka kykenee käsittelemään asiakasyrityksen loppukäyttäjä sidonnaiset asiat. 

Sara ja Sonia
Sara ja Sonia

Mitä tapahtuu jos asiakas vaihtaa ERP-järjestelmää?

Joskus asiakkaamme vaihtavat ERP-järjestelmänsä. Useimmissa tapauksissa Symbriolla on valmiina tarvittavat liittymärajapinnat. Rajapintojen toimivuus ERP-järjestelmän ja Symbrion välillä on kuitenkin varmistettava. Tämä käsittää esimerkiksi ostolaskut, jotka siirretään yleensä Symbrion kautta ERP-järjestelmään mutta myös rajapinnat, joissa Symbrio vastaanottaa tietoja ERP-järjestelmästä, kuten projekti- ja käyttäjätiedot, hyväksyntäprosessit, yms.

Asiakkaan liittämiseksi vaihtamaansa uuteen ERP-järjestelmään on meidän siis tehtävä tietyt tekniset säädöt ja varmistukset. Tämä hoidetaan kuitenkin aina tehokkaasti ja nopeasti, jotta asiakas voi jatkaa työskentelyään normaalisti niin pian kuin mahdollista.

Esittelyssä Symbrio

TIETOA MEISTÄ 
———
ORGANISAATIO
——
HALLITUS
———
BLOGI

Ohje?

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 
———
KÄYTTÖTUKI
———
SYMBRIO SISÄÄNKIRJAUS 
———

TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ JA NIIDEN VASTAUKSIA

Sosiaaliset mediet

SYMBRIO AB 
Adresse: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-meiladresse: kontakt@symbrio.com