SYMBRIO INTEGRAATIO

Symbriolla meillä on käytössä integraatiotiimi, joka tekee kaiken varmistaakseen sinun mielenrauhasi Symbrion integraatio- ja käyttöönottoprojektin aikana. Kuvittele, että yrityksesi pitää yhdistää ERP-järjestelmä Symbrion kanssa. Tällöin on huomioitava monia teknisiä asioita, jonka lisäksi useat ihmiset ovat mukana niin sinun yrityksestäsi kuin ulkopuolisilta tahoilta kuten esim. tekniset konsultit. Ja sinä, joka olet tilannut projektin ja integraation, olet aina tapahtumien keskiössä. 

Integraatiotiimin päätehtävänä on toimia tulkkina. Mitä tällä tarkoitetaan? Integraattori on tavallaan henkilö, joka toimii projektissa tulkkina. Hän siirtää informaatiota kumpaankin suuntaan sinun, meidän ja järjestelmätoimittajasi välillä. Kun sinä asiakkaana kuvailet sitä, kuinka haluat asioiden toimivan järjestelmässänne, integroija astuu mukaan kuvioon ja yhdistää tarvittavan informaatiovirran sekä auttaa ja ohjaa vaadittuja integraatiotoimia myös toisten järjestelmätoimittajien osalta. 

Meille on itsestään selvää, että sinun tulee ymmärtää mistä olemme puhumassa. Toisin sanoen käytämme kieltä, jota pystyt ymmärtämään sekä visualisoimme työtämme helpottaaksemme sinun päätöksenteko- ja kehitysprosessia. Loppukädessä meille kaatuu koko integraation varmistus sekä se, että tiedonsiirto on juuri tavoitteiden mukainen ja toimii kuten pitää.
 

Etämä on mielestämme integraation ydin ...

  • johtaa integraatiotyötä
  • tiivistää ja konkretisoida se mitä asiakkaana haluat
  • auttaa valmistelemaan vaadittavat spesifikaatiot asiakkaan muille järjestelmätoimittajille
  • sujuva kommunikointi kaikkien toimijoiden välillä
  • informaation tulkitsemisesta ymmärrettävään muotoon juuri sinulle
  • antaa sinulle riittävät pohjatiedot, jotta voit tehdä oikeita päätöksiä

Integraatiossa on tärkeää, että sinä asiakkaana tunnet itsesi varmaksi siitä mitä koko ajan tapahtuu integraatioprojektissa. Integraatiotyötä seurataan päivittyvin statusraportein sekä ilmaistaan sellaisella tavalla, että sinä sen ymmärrät.

Esittelyssä Symbrio

TIETOJA MEISTÄ 
———
ORGANISAATIO
——
HALLITUS
———
BLOGI

Ohje?

OTA MEIHIN YHTEYS 
———
KÄYTTÖTUKI
———
SYMBRIO SISÄÄNKIRJAUS 
———

TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ JA NIIDEN VASTAUKSIA

Sosiaaliset mediet

SYMBRIO AB 
Adresse: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-meiladresse: kontakt@symbrio.com