FAKTURASKANNING OG HÅNDTERING AV SKANNEDE LEVERANDØRFAKTURAER

Hvis leverandøren ikke har støtte for håndtering av elektroniske fakturaer, kan du i stedet skanne dem for tolking.

Når fakturaene er skannet og tolket av skanneleverandøren din, kan du håndtere dem i Symbrio som en hvilken som helst elektronisk faktura.

 

Hvordan fungerer håndtering av skannede fakturaer?

Bestill en demo, så får du et bedre inntrykk av hvordan skannede og tolkede fakturaer håndteres i Symbrio!

Slik fungerer skannede og tolkede fakturaer i Symbrio

Når en faktura er skannet og tolket av skanneverandøren din, blir den tilgjengelig i Symbrio for videre behandling.

Vi har integrasjon med de vanligste skanneleverandørene.

 

Les om utvalgte støttefunksjoner du får når den skannede fakturaen ligger i Symbrio:

Hvis en bestilling er knyttet til fakturaen, blir bestillingen og fakturaen automatisk matchet mot hverandre.
 

Symbrio finner matchen ved hjelp av prosjektnummer, konto eller annen konteringsdimensjon.

AUTOMATISK

MATCHING

Du kan søke og hente rapporter på alle skannede fakturaer i Symbrio.

Hvis du har alle typer fakturaer i Symbrio, kan du følge opp alle kostnadene.

De skannede fakturaene kan du bekrefte og kontrollere på samme måte som andre fakturatyper.

Dette betyr at du har alle slags fakturaer for bekreft samlet i ett system.

Skannede kostnadsfakturaer kan også håndteres på samme måte som andre fakturaer i Symbrio.

Du får tilgang til all statistikk og har alle typer kostnader i ett og samme system