Fakturascanning & håndtering af scannede fakturaer

Hvis kunden eller leverandøren endnu ikke håndterer elektroniske fakturaer og i stedet sender en papirfaktura, så kan du scanne den ind til tolkning. Når fakturaen er scannet og tolket kan du fortsætte med at håndtere den i Symbrio.

Symbrio har mulighed for at integrere sig med forskellige typer scannings- og tolkningstjenester.

Sådan fungerer scannede og tolkede fakturaer i Symbrio:

Du får automatisk matchning med indkøb. Symbrio matcher den scannede faktura med det rigtige projekt eller konto eller en anden konteringsdimension.

Du kan søge på alle scannede fakturaer og dermed benytte alle typer rapporter og statistikker i Symbrio.

Du kan kontere og attestere alle scannede fakturaer.

Scannede fakturaer sendes konterede og klar til udbetaling i økonomisystemet.

Du kan håndtere såvel produktions- som omkostningsfakturaer i Symbrio. 

Scannede fakturaer er et supplement til vores øvrige fakturahåndtering, EDI- og e-fakturaer.

I forbindelse med integrationsarbejdet får du værdifuld hjælp til, hvordan den scannede faktura skal tolkes.

Om Symbrio

OM OS
———
ORGANISATION
——
BESTYRELSEN
———
BLOG

Hjælp?

Sociale medier

SYMBRIO AB 
Adresse: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 20 49 50
Helpdesk: +46 (0)8 24 64 64
E-meiladresse: kontakt@symbrio.com