SYMBRIOS STYRELSE BESTÅR AV ...

Daniel Nilsson, Axel Wachtmeister, Bo Hedenström och Maria Gustafsson (Anders Berg saknas på bild)

DANIEL NILSSON

Daniel Nilsson (Ledamot) är bl a verksam i Record Union.

AXEL WACHTMEISTER

Axel Wachtmeister (Ledamot) är bl a styrelseledamot i Lifco AB.

BO HEDENSTRÖM

Bo Hedenström (Ordförande) har tidigare bland annat varit vVD för Hansen Transmissons NV, VD för Ahlsell AB samt innehaft ledande befattningar inom ABB-koncernen. Bo Hedenström är en av grundarna av Symbrio..

MARIA GUSTAFSSON

Maria Gustafsson (Ledamot) är tidigare CIO på RagnSells och har haft flera olika ledande befattningar inom Volvokoncernen.

ANDERS BERG

Anders Berg (Ledamot) har bl a varit verksam som VD på Lindab och Plannja.

Symbrios styrelse