BEKREFT FAKTURAEN I SYMBRIO

I Symbrio kan du bekrefte og kontrollere fakturarader individuelt. Med fleksible bekreftelsesregler har du full kontroll over alle kontoer, kodedeler og kombinasjoner av disse.

HVEM BEKREFTER HVA?

Du har sikkert vært borti situasjoner der både du og en kollega har måttet bekrefte en faktura. Eller der du har hatt bruk for å vite hvem som har bekreftet fakturaen. Eller hvem fakturaen har blitt videresendt til.

Du har sikkert opplevd flere situasjoner der du har trengt hjelp. I Symbrio får du svar på alt du lurer på.

Bestill en demo, så får du svar på spørsmålene dine!

10 BEKREFTELSESFUNKSJONER DU IKKE KAN UNNVÆRE

BEHANDLE FAKTURAER

Samme faktura kan behandles av flere personer samtidig.

SPORBARHET

Fakturaadministratoren har alltid oversikt over hvor fakturaen befinner seg.

AUTOMATIKK

Du kan opprette automatisk fakturaerklæring for fakturaer uten prisavvik mot bestilling.

KONTERINGSMALER

Bruk en konteringsmal for å spare tid og kontere riktig.

OPPFØLGING

Du håndterer og følger opp alle typer leverandørfakturaer.

KVITTERINGSHÅNDTERING

Bestillinger kan speiles mellom Symbrio og økonomisystemet.

FØR- OG ETTERKONTROLL

Du kan tidlig fange opp fakturaer via innstilte regler, og du kan også kontrollere dem før de sendes til økonomisystemet.

KONTERINGSREGLER

Konteringsregler bidrar til å minimere feilkontering.

DELE OPP

Du kan dele opp konteringsradene.

SØK

Detaljsøk på faktura- og bestillingsdata, samt kontering. Skriv ut flere fakturaer samtidig.

 

VIL DU SE FAKTURAHÅNDTERING I PRAKSIS?

Bestill en demo, så får du se hvordan du kan følge hvert trinn i fakturaprosessen ved hjelp av fakturaloggen. Eller hvordan du kan sende fakturaen på e-post både internt og eksternt uten å gå ut av fakturavisningen.

OM OS

Symbrio AB er et IT-selskap som utvikler sitt eget skybaserte innkjøps- og fakturahåndteringssystem.


Symbrio driver hovedsakelig virksomhet innen bygg- og installasjonsbransjen.

Les gjerne mer på Symbloggen.se

SYMBRIO AS

Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

PO Box 536, 1327 Lysaker

+47 900 80 730

Symbrio stöder Barncancerfonden julen 2020
  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB

Symbrio stöder Stockholms stadsmission