ATTESTER DIN FAKTURA I SYMBRIO

I Symbrio kan du attestere og gennemse fakturalinjer individuelt. Med fleksible attesteringsregler har du fuldstændigt styr på alle konti, kodedele og kombinationer af disse.

HVEM ATTESTERER HVAD?

Du er formentlig kendt med situationer, hvor ikke kun du, men også en kollega, skulle attestere en faktura. Eller situationer, hvor du havde behov for at finde en faktura frem for at se, hvem der attesterede den. Eller hvem fakturaen blev sendt videre til.


Der findes sikkert mange flere situationer, hvor du havde behov for hjælp. I Symbrio får du hjælp og svar på alle disse overvejelser.

Book en demo, så får du svar på dine overvejelser.

Attestera-fakturor-i-Symbrio.png

10 UUNDVÆRLIGE UNDERSTØTTELSER AF ATTESTERING

BEHANDLING AF FAKTURAER

Den samme faktura kan behandles af flere forskellige personer samtidig.

SPORBARHED

Fakturaadministratoren har altid overblik over, hvor fakturaen befinder sig.

AUTOMATIK

Du kan oprette automatisk fakturaattest for fakturaer uden prisafvigelse fra ordren.

KONTERINGSSKABELONER

Konter på basis af en konteringsskabelon for at spare tid og kontere korrekt.

OPFØLGNING

Du håndterer og følger op på samtlige typer af leverandørfakturaer.

KVITTERINGSHÅNDTERING

Du sikrer, at posteringerne genspejles mellem Symbrio og økonomisystemet

FØR- OG EFTERKONTROL

Du kan tidligt opfange fakturaer på basis af fastlagte regler og kontrollere dem, inden de sendes til økonomisystemet.

KONTERINGSREGLER

Konteringsregler hjælper dig med at minimere fejlkontering

OPDELING

Du kan dele konteringslinjerne op.

SØGNING

Detaljesøgning på faktura- og ordredata og kontering. Udskriv flere fakturaer samtidig.

 

VIL DU SE, HVORDAN FAKTURAHÅNDTERINGEN HÆNGER SAMMEN?

Book en demo, så kan du også se, hvordan du kan følge hvert trin i fakturaflowet ved hjælp af fakturaloggen. Eller hvordan du kan e-maile fakturaen både internt og eksternt, uden at forlade fakturavisningen.