DINE KRAV ER VÅR UTVIKLING

Dine krav ligger til grunn for Symbrios produktutvikling, og sikrer at systemet utvikles parallelt med den virkeligheten du lever og arbeider i. Symbrio jobber med flere andre viktige tjenester:

ØVRIGE TJENESTER I SYMBRIO

SYMBRIOS KRAVPROSESS ER EN SENTRAL DEL AV UTVIKLINGEN

Etter hvert som kundene våre vokser inn i systemet, vokser også ønsket om funksjoner, noe som i sin tur resulterer i krav. Det er applikasjonsspesialistene som tar imot kravene, som noen ganger kan bli veldig kundespesifikke, men også generelle. Vår produkteier er den som er ansvarlig for kravprosessen.
 

Implementeringstiden varierer, avhengig av kravets kompleksitet. Uansett kravets omfang jobber vi i Symbrio i en trygg prosess, der relevante prosjektdeltakere er tilgjengelige. Det kan være applikasjonseksperten, utvikleren, produktansvarlig, integratoren eller prosjektlederen.

SYMBRIO TILKNYTTER SEG STADIG NYE LEVERANDØRER

Det er i dag mange leverandører som er tilknyttet Symbrio, både små og store aktører. Leverandørene kan dessuten være tilknyttet på ulike måter. Ofte får vi kjennskap til en leverandør gjennom kundene våre. Noen ganger tar også leverandører selv kontakt og spør hva de skal gjøre for å bli tilknyttet.

Uansett hvordan kunden eller leverandøren ønsker å bli tilknyttet, har vi en godt innarbeidet rutine for dette. 

Vil du diskutere leverandørtilknytninger med oss? Bestille en samtale?

 
 

HVA SKJER HVIS BEDRIFTEN KJØPER OPP ET NYTT SELSKAP?

Bedrifter vokser og blir større. Det gjelder også kundene våre, som iblant kjøper opp andre selskaper eller selv blir kjøpt opp, for senere å bli eget selskap igjen. Det skjer ting i bygg- og installasjonsbransjen.

Kunden tar som regel kontakt med vår kundeansvarlig, og sammen fastsetter vi rammene for hvordan det nye selskapet skal implementeres.
 

Hos oss kan flere bli involvert i prosjektet, avhengig av omfang. For at det nye selskapet skal kunne arbeide i Symbrio, trenger vi en del informasjon som må integreres i systemet:

  • opplysninger om kunden, for eksempel innkjøps- og fakturaopplysninger

  • vilka leverantörer som ska anslutas till befintliga avtal

  • hvilke leverandører som skal tilknyttes eksisterende kontrakter

  • hvilke rabatter prissammenligningen må ta hensyn til

  • hvilke EDI-meldinger som skal sendes og mottas

 
 

HELPDESK HAR ÅPENT ALLE HVERDAGER FRA KL. 08.00–16.30

På Helpdesk arbeider i dag to personer, som tar hånd om kunder og leverandører når de er implementert i systemet. Ambisjonen er å gi tilbakemelding på mottatte saker så fort som mulig, og kritiske saker får alltid høyeste prioritet.
 

E-post til Helpdesk: helpdesk@symbrio.com

HVA SKJER HVIS BEDRIFTEN BYTTER FORRETNINGSSYSTEM?

Av og til bytter kundene våre forretningssystem. Symbrio har i de fleste tilfeller koblinger mot dette. Det kan for eksempel være fakturaer som vi sender over for viderefakturering, men vi tar også imot informasjon som vi trenger i systemet vårt, blant annet oppdaterte prosjektfiler, bekreftelsesregler og brukeropplysninger.

I forbindelse med at kunder bytter forretningssystem, bistår vi med visse tekniske justeringer. Alt bør helst skje så effektivt som mulig, for at kunden skal kunne gjenoppta arbeidet så fort det lar seg gjøre.
 

Symbrio har i dag koblinger mot alle større forretningssystemer.