Med Symbrio FAKTURA har du full kontroll over fakturaene dine

Uansett om organisasjonen er stor eller liten er det alltid en mengde fakturaer å administrere. Det oppstår hele tiden situasjoner der du trenger å vite hvor i organisasjonen fakturaen befinner seg, om den er blitt attestert, om den fakturerte prisen stemte med den avtalte, om den skannede fakturaen ble tolket riktig, eller få svar på andre typer spørsmål. Felles for de ulike spørsmålene er at du vil ha kontroll over dine fakturaer og redusere administrasjonen. 

Med Symbrio Faktura får du kontroll over alle typer fakturaer!

Med Symbrio Faktura får du kontroll over ALLE typer fakturaer!

Du får kontroll over alle fakturaer ved ...

 • elektronisk fakturahåndtering (EFH)
 • skannede fakturaer
 • nettbasert attestflyt
 • fleksibelt attestregelverk
 • matching av innkjøpsordrer og avtalepriser
 • matching av følgeseddel og godsmottak
 • forhåndskonterte fakturaer
 • søkbart fakturaarkiv
 • fakturalogg for oppfølging
 • tydelig avvikshåndtering

HVA HAR BRAVIDA, IMTECH OG CAVERION TIL FELLES MED MINDRE SELSKAPER

Det er ikke bare store selskaper trenger kontroll over fakturaene sine. Alle typer selskaper trenger kontroll over fakturaene sine.

 • Vet du hvor mange fakturaer som er blitt fakturert med riktig pris?
 • Vet du hvem som attesterer en viss faktura?
 • Vet du hvor mange skannede fakturaer du har per år?

 

Vi deler gjerne vår kunnskap og erfaring.
Avtal en demonstrasjon!

Symbrio Faktura innebærer at du ...

 • ​slipper papirhåndteringen
 • vet hvor fakturaene befinner seg i organisasjonen
 • minsker fakturahåndteringstiden
 • slipper påminnelser og rentefakturaer
 • kan få fakturaen attestert og kontert på radnivå
 • får automatisk kontroll av fakturert pris mot avtalt pris
 • får bedre kontroll og enklere oppfølging 

sosiale medier