Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

KONTAKTA SYMBRIOS SÄLJTEAM

MARTIN WETTERVIK

E-post martin.wettervik@symbrio.com

 

Telefon: +46 (0)8 56 20 49 80

MARTIN WETTERVIK

E-post martin.wettervik@symbrio.com

 

Telefon: +46 (0)8 56 20 49 80

MARTIN WETTERVIK

E-post martin.wettervik@symbrio.com

 

Telefon: +46 (0)8 56 20 49 80

KONTAKTA HELPDESK

Helpdesk har öppet vardagar kl. 8-16.30

På Helpdesk bedriver vi second-line-support vilket innebär att vi sällan supporterar rena användarfrågor. Varje kund har minst en superanvändare internt som är till för att ta hand om slutanvändarfrågor.

Sonia och Kristin på Symbrios Helpdesk.

 

SYMBRIOS ADRESS

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

ABOUT US

Symbrio AB is an IT-company who developes a own cloud-based  purchasing and  invoice management  system.

Symbrio operates primarly  in the construction and installation industry!

 

Feel free to go in and read at Symbloggen.se 

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB