SYMBRION KÄYTTÖÖNOTTO

Symbrion käyttöönotto- ja toimitusosastolla kohtaat joukon asiantuntijoita, jotka huolehtivat sinusta hyvin. Sinä voit olla turvallisin mielin koko käyttöönottoprosessin ajan, koska me huolehdimme kaikesta.

SYMBRION KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI ON TARKOIN HARKITTU JA TOIMIVA

Uutena asiakkaana olet yhteydessä käyttöönotto- ja toimitusosastoon, kun Symbrion osto- ja laskujenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön.
 

Jo olemassa olevat asiakkaat ovat myös yhteydessä käyttöönotto-osastoon, kun uusia yrityksiä perustetaan, uusia toimintoja kehitetään, uusia myyjiä pitää liittää järjestelmään, liiketoimintajärjestelmää muutetaan tai muissa vastaavissa tilanteissa.

Meidän tehtävämme on koordinoida kaikkia käyttöönottoprosessin osasia mahdollisimman hyvin. Me etenemme tarkoin määritellyn prosessin mukaisesti, jossa kaikilla on oma selkeä tehtävänsä ja jossa olemme koko ajan selvillä siitä, mitä projektin eri vaiheissa tapahtuu.

Haluatko keskustella käyttöönotosta kanssamme?

NÄIN SYMBRION KÄYTTÖÖNOTTO TAPAHTUU

UPPSTARTSMÖTE

ANALYSMÖTE

ANALYSDOKUMENT

FLÖDESTESTER

ACCEPTANSTESTER

PRODUKTIONSSÄTTNING

 

VAD HÄNDER EFTER IMPLEMENTATIONEN?

Efter implementationen och produktionssättningen utvärderar vi hela projektet både med dig som kund och internt:

  • Finns det något vi behöver göra bättre?

  • Dök det upp nya frågeställningar?

  • Vad var bra?

 

Detta för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre på det vi gör!

 

DITT BEHOV ÄR VÅRT RÄTTESNÖRE

Det finns ingenting viktigare än kundens behov!

 

På Implementation är det viktigt att jobba nära kunden, att komma ut till kundens arena och ta del av deras sätt att arbeta. Det skapar en större förståelse och insikt för vad en användare verkligen behöver. Den inställningen genomsyrar hela Symbrios implementations- och integrationsprojekt.

"Att implementera Symbrios IFH-system (inköp- och fakturahanteringssystem) går i normalfallet relativt snabbt. Vi har EDI-kopplingar mot kundens viktigaste leverantörer och ofta också en standardiserad koppling mot aktuellt affärssystem.

 

Sex veckor efter uppstart kan 70% av kundens inköp och 100% av kundens alla leverantörsfakturor hanteras elektroniskt/digitalt."

 

/Ulrika Paulsson på Symbrio

TIETOA MEISTÄ

Symbrio AB on IT-yritys, joka kehittää omaa pilvipohjaista hankinta- ja laskujenhallintajärjestelmäänsä.

Symbrio toimii pääasiassa urakointi- ja asennusalalla.

Lue lisää osoitteesta Symbloggen.se

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB