IMPLEMENTING SYMBRIO

At Symbrio’s Implementation and Delivery department, you will meet a crew of specialists who will take good care of you. We want you to feel secure and cared for throughout the entire implementation process.

SYMBRIO HAS A ROBUST IMPLEMENTATION PROCESS

As a customer, you will be in contact with our Implementation and Delivery department when it is time to implement Symbrio’s purchasing and invoice management system.
 

Existing customers also come into contact with the Implementation department when new companies are set up, new functions are needed, new suppliers are connected, an ERP system is replaced, or similar needs arise.

For our part, it is all about coordinating the many different components included in an implementation project in the best possible way. We follow a well-defined process with clear roles wherein we have full control of what is to be done during the project.

Would you like to talk implementation?

THIS IS THE SYMBRIO IMPLEMENTATION PROCESS

UPPSTARTSMÖTE

ANALYSMÖTE

ANALYSDOKUMENT

FLÖDESTESTER

ACCEPTANSTESTER

PRODUKTIONSSÄTTNING

 

VAD HÄNDER EFTER IMPLEMENTATIONEN?

Efter implementationen och produktionssättningen utvärderar vi hela projektet både med dig som kund och internt:

  • Finns det något vi behöver göra bättre?

  • Dök det upp nya frågeställningar?

  • Vad var bra?

 

Detta för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre på det vi gör!

 

DITT BEHOV ÄR VÅRT RÄTTESNÖRE

Det finns ingenting viktigare än kundens behov!

 

På Implementation är det viktigt att jobba nära kunden, att komma ut till kundens arena och ta del av deras sätt att arbeta. Det skapar en större förståelse och insikt för vad en användare verkligen behöver. Den inställningen genomsyrar hela Symbrios implementations- och integrationsprojekt.

"Att implementera Symbrios IFH-system (inköp- och fakturahanteringssystem) går i normalfallet relativt snabbt. Vi har EDI-kopplingar mot kundens viktigaste leverantörer och ofta också en standardiserad koppling mot aktuellt affärssystem.

 

Sex veckor efter uppstart kan 70% av kundens inköp och 100% av kundens alla leverantörsfakturor hanteras elektroniskt/digitalt."

 

/Ulrika Paulsson på Symbrio

ABOUT US

Symbrio AB is an IT-company who developes a own cloud-based  purchasing and  invoice management  system.

Symbrio operates primarly  in the construction and installation industry!

 

Feel free to go in and read at Symbloggen.se 

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB