FAKTURASKANNING OG HÅNDTERING AV SKANNEDE LEVERANDØRFAKTURAER

Hvis leverandøren ikke har støtte for håndtering av elektroniske fakturaer, kan du i stedet skanne dem for tolking. 

Når fakturaene er skannet og tolket, kan du håndtere dem i Symbrio som en hvilken som helst elektronisk faktura.

HVORDAN FUNGERER HÅNDTERING AV SKANNEDE FAKTURAER?

Bestill en demo, så får du et bedre inntrykk av hvordan skannede og tolkede fakturaer håndteres i Symbrio! 

SLIK FUNGERER SKANNEDE OG TOLKEDE FAKTURAER I SYMBRIO

Når en faktura er skannet og tolket, blir den tilgjengelig i Symbrio for videre behandling.

 

Les om utvalgte støttefunksjoner du får når den skannede fakturaen ligger i Symbrio:

AUTOMATISK

MATCHNING

 

OM OS

Symbrio AB er et IT-selskap som utvikler sitt eget skybaserte innkjøps- og fakturahåndteringssystem.


Symbrio driver hovedsakelig virksomhet innen bygg- og installasjonsbransjen.

Les gjerne mer på Symbloggen.se

SYMBRIO AS

Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

PO Box 536, 1327 Lysaker

+47 900 80 730

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB